Què és Trasters "El Pato"?

 
Trasters El Pato pertany al grup de Mudanzas y Guardamuebles El Pato i es va crear fa aproximadament deu anys per a atendre la demanda que llavors s'iniciava de trasters i magatzems privats com variant al servei guardamobles tradicional.
 
Avui dia aquests dos serveis (Trasters i Guardamobles) conviuen en el mercat perfectament atenent cadascú segons les necessitats del client, fins i tot alguna vegada compartit, al necessitar aquest solament una part de la partida amb disponibilitat (lloga un traster) i la resta en dipòsit (contracta guardamobles en contenidors).